Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Publikováno:
10. listopad 2016
Obor:

Dne 1. listopadu 2016 podepsal prezident novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, která mimo jiné bude vyžadovat aktivní zapojení povinných osoba do prevence a boje proti praní peněz a financování terorismu. Zákon stanoví subjektům, na které se vztahuje, základní mantinely, ve kterých se mohou pohybovat, ale v rámci těchto mantinelů se již povinné osoby musí samy aktivně rozhodovat, samy aplikovat jednotlivá zákonná ustanovení na konkrétní situace vyskytující se v rámci jejich činnosti. Podkladem pro toto rozhodování budou mimo jiné i výsledky hodnocení rizik (nově zavedeno – hodnocení na úrovni EU i na národní úrovni), na jehož základě budou povinné osoby v konkrétních případech vůči svým klientům uplatňovat přísnější nebo naopak mírnější požadavky zejména při identifikaci a kontrole klienta. Povinnou osobou je kromě např. úvěrových a finančních institucí nebo osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi nově také podnikatel při obchodu v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší. Dále se zahrnuly do okruhu povinných osob např. osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou. Novela nabývá účinnosti od 1. ledna 2017.

Autor: Fučík & partneři