Novela zákona o místních poplatcích

Publikováno:
12. duben 2018
Obor:

V rámci opatření k regulaci sdílené ekonomiky, posílá Ministerstvo financí do připomínkového řízení novelu zákona o místních poplatcích, která má pomoci nastavit rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním.

Obsahem novely je sloučení poplatku z ubytovacích kapacit a poplatku rekreačního a lázeňského do jednoho, tzv. turistického poplatku. Tomuto poplatku bude podléhat jakýkoli krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut a jaký má účel. Na rozdíl od stávajícího stavu nebude zvýhodňovat osoby podnikající přes Airbnb.

Kromě sdílené ekonomiky by však tato novela měla dopad i na obce. V současné době mohou lázeňský a rekreační poplatek vybírat pouze ty obce, které jsou lázeňským nebo turistickým místem, nový poplatek z pobytu budou moci vybírat obce všechny. Výši poplatku si pak budou moci nastavit individuálně, maximální sazba bude po nabytí účinnosti novely od 1. ledna 2020 činit 21 Kč za den, od následujícího roku bude zvýšena na 50 Kč za den.

Autor: Fučík & partneři