Novela zákona o investičních pobídkách

Publikováno:
12. únor 2019
Obor:

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh novely zákona o investičních pobídkách.

Systém investičních pobídek by se měl zaměřit na podporu projektů s vyšší přidanou hodnotou a zároveň by mělo dojít ke zvýšení jeho pružnosti ve vztahu k aktuální hospodářské situaci.

Novela zvýhodní projekty technologických center a center strategických služeb.

Naopak podmínky udělení investičních pobídek u výrobních projektů budou zpřísněny zavedením testování vyšší přidané hodnoty. Ta by měla představovat realizaci investiční akce v rámci činnosti, která zvyšuje hodnotu prováděné činnosti prostřednictvím využití kvalifikované pracovní síly nebo pokročilých technologií. Činnosti s vyšší přidanou hodnotou stanoví vláda svým nařízením na základě ekonomického a průmyslového vývoje České republiky. V závislosti na velikosti příjemce investiční pobídky, typu a regionu realizace investiční akce vláda v nařízení dále stanoví minimální hodnotu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počet nových pracovních míst.

Připravovaná novela by měla nabýt účinnosti během roku 2019, návrh se nyní nachází v legislativním procesu.

Zvažujete-li využití investiční pobídky, neváhejte se na nás obrátit.

Autor: Fučík & partneři