Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Publikováno:
2. květen 2022

Dne 31. března 2022 byl Ministerstvem spravedlnosti zveřejněn návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“). Návrhem zákona se reaguje na probíhající řízení o nesplnění povinnosti pro nesprávné provedení tzv. V. AML směrnice.

Změnou Zákona o ESM Evropská komise podmínila možnost podání první žádosti o platbu v rámci Národního plánu obnovy, kterou je nutné podat nejpozději ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Z toho důvodu je navrhováno, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona již v prvním čtení.

Jaké změny Zákona o ESM můžeme na podzim očekávat:

1)    Změna definice skutečného majitele

Nadále se nebudou rozlišovat pojmy „osoba s koncovým vlivem“ a „koncový příjemce“, ale skutečným majitelem bude každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

Právě nadbytečnost prvku tzv. koncového příjemce byla Komisí České republice vytýkána.

2)    Zúžení výjimek dle § 7 Zákona o ESM

Údaje o skutečném majiteli budou muset nově evidovat také okresní a regionální komory, politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek a honební společenstva.

U většiny z nich by však mělo dojít k tzv. automatickému průpisu, jehož úprava se také navrhuje.

Část obchodních korporací, zejména ty s komplikovanou vlastnickou a řídicí strukturou, tak bude muset zkoumat, zda zápis v evidenci skutečných majitelů odpovídá účinné právní úpravě. Ty obchodní korporace, které splnily evidenční povinnost podle dosavadních pravidel, budou osvobozeny od poplatku za první návrh na zápis podle nové úpravy.

Legislativní proces budeme dále sledovat a informovat Vás o jeho průběhu.

Autor: Aneta Koubková

Autor: Aneta Koubková