Novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) nabývá účinnosti dnem 1. října 2021

Publikováno:
4. říjen 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce), o které jsme Vás již informovali v našem předešlém článku.

Původně měla novela v rámci celé Evropské unie nabýt účinnost k 1. červenci 2021, ale vzhledem k neukončenému legislativnímu procesu (viz náš předchozí článek) bylo do dne nabytí účinnosti novely možné nadále postupovat podle dosud účinného tuzemského zákona o DPH, případně využít přímý účinek Směrnice o DPH a postupovat dle nových pravidel.

Novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování nabývá účinnosti dnem 1. října 2021. Od tohoto data je tuzemský zákon o DPH v souladu s novelou směrnice o DPH a (již bez nutnosti aplikace přímého účinku) dochází zejména k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS), zavedení nových pravidel pro provozovatele elektronických rozhraní a zrušení osvobození u dovozu zboží nízké hodnoty.  

 

Autor: Grant Thornton Czech Republic