Novela zákona o DPH – quick fixes od 2020

Publikováno:
8. březen 2019
Obor:

Jak jsme Vás již informovali v tomto článku, dne 2. 10. 2018 Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) schválila několik opatření, tzv. „quick fixes“. Jedná se o souhrn prozatímních opatření, která mají být zavedena členskými státy Evropské Unie před samotnou platností definitivního systému DPH v roce 2022. Pro připomenutí se úprava dotýká těchto oblastí:

  • Sjednocení režimu call-off stock
  • Řetězové obchody – společné pravidlo přiřazování přepravy
  • Osvobození dodání zboží do jiného členského státu – podmínka DIČ pořizovatele
  • Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu

V současné době již existuje návrh jednotlivých ustanovení novely zákona o dani z přidané hodnoty, která je připravena k projednání ve vnějším připomínkovém řízení.

O dalším vývoji vás budeme informovat na našich stránkách.

Autor: Fučík & partneři