Novela zákona o daních z příjmů - stavební spoření

Publikováno:
19. září 2011
Obor:

Vláda ke konci roku 2010 připravila návrh novely zákona o daních z příjmů v souvislosti s novelou zákona o stavebním spoření. Důvodem byla regulace stavebního spoření, které v současné době nevede plně k podpoře financování bytových potřeb, jak bylo původním záměrem, a současně dochází k zatížení výdajů státního rozpočtu. Původně navrhované změny zákona se dotýkaly výplaty státního příspěvku fyzickým osobám podle zákona o stavebním spoření a dále mělo dojít k narovnání podmínek pro zdanění úrokových příjmů z vkladů ve stavebním spoření v porovnání k ostatním finančním produktům.

Původní navrhované ustanovení novely zákona rušilo § 4 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů, tj. osvobození úroků z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory podle zákona o stavebním spoření. Zrušením tohoto ustanovení  mělo nabýt účinnost od 1.1.2011 s dopadem až v roce 2012. Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. 53/10 ze dne 19. dubna 2011 je však novela č. 348/2010 Sb. protiústavní, neboť měla retrospektivní účinky, tzn. mělo dojít ke zpětnému působení zdanění příspěvku na stavební spoření, tj. na smlouvy uzavřené před 1.1.2011.

Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. s) zákona o dani z příjmů  příspěvků fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření zůstává tedy zachováno.

Ministerstvo financí zároveň připravilo návrh novely zákona, který zpřísňuje podmínky poskytování státní podpory stavebního spoření od 1. ledna 2013.

Autor: Fučík & partneři