Novela zákona o dani z nemovitých věcí

Publikováno:
7. březen 2015
Obor:

V únoru 2015 byla zveřejněna ve Sbírce listin očekávaná novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, která měla být původně platná již od začátku roku 2015. Její účinnost však byla posunuta o jeden rok, a to od ledna 2016. Hlavními změnami, ke kterým došlo, bylo především zpřesnění terminologie a upravení některých ustanovení v souladu s novým občanských zákoníkem jako např. vymezení předmětu daně z pozemků a staveb či stavebního pozemku. Stavební pozemek bude muset být určen k zastavění, na němž nebude zdanitelná stavba. V zákoně se také objeví nový pojem „zdanitelná jednotka“, kterou bude myšlena dokončená nebo užívaná jednotka. V případě osvobození od daně z budov a pozemků i nadále platí osvobození pozemků a budov, které jsou ve vlastnictví státu, církví nebo škol. Pokud by však bylo na pozemku zřízeno právo stavby, pozemek již nebude od daně osvobozen.

Autor: Fučík & partneři