Novela zákona o auditorech

Publikováno:
15. září 2014
Obor:

V září 2014 byla Ministerstvem financí do připomínkového řízení zaslána spolu s novelou zákona o účetnictví novela zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Hlavním důvodem novely je změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách a úpravy, které souvisí s dokončením rekodifikace soukromého práva a legislativně technické změny. Úpravy zákona o auditorech by se měly dotýkat předmětu úpravy, vymezení pojmů, zprávy auditora a výboru auditu. Nově by se měl v zákoně objevit § 20a týkající se ověřování výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy, které je nově uvedeno v samostatném paragrafu a dále § 20b spis auditora, ve kterém jsou mimo jiné rozšířeny subjekty, které mají právo do spisu auditora nahlížet (nově např. zaměstnanci ČNB). 

Autor: Ivan Fučík