Novela zákona o auditorech vstoupí brzy v platnost

Publikováno:
16. září 2016
Obor:

Dne 6. září 2016 byla také podepsána prezidentem ČR novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Novela je reakcí na novou směrnici 2014/56/EU, týkající se povinných auditů ročních a konsolidovaných účetních závěrek, která vstoupila v platnost v červnu 2014. Současně s ní vstoupilo v platnost i nařízení 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. K úpravám dochází zejména u auditu subjektů veřejného zájmu (kótované společnosti, banky, pojišťovny apod.). Mezi hlavní změny patří omezení poskytování jiných služeb auditovanému subjektu veřejného zájmu, zvýšení vlivu výboru pro audit a dozorčí rady při výběru auditora, rozšíření obsahu auditorské zprávy a povinná rotace auditora. Členské státy EU měly změny zapracovat do svých národních legislativ do 17. června 2016, což se v případě ČR nestalo. Předpokládaná účinnost novely zákona je od 1. října 2016, v závislosti na vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.  

Autor: Fučík & partneři