Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Publikováno:
26. červen 2015
Obor:

Do vnějšího připomínkového řízení byla zařazena novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., která zavádí kategorizaci účetních jednotek v závislosti na velikosti aktiv, čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců, dále navrhuje nové účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu včetně nového uspořádání a označování položek a také navrhuje nové přílohy v účetní závěrce podle kategorií účetních jednotek. V rámci tvorby nových účetních výkazů a zpřesnění položek je také navrženo zrušení vykazování zřizovacích výdajů v rámci dlouhodobého nehmotného majetku, změna účtování o darech,  nové vymezení vlastních nákladů u zásob vytvořených vlastní činností, změna účetních metod vykazování a účtování o změně stavu zásob vlastní činnosti a o aktivaci zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností. Předpokládaná účinnost je od 1.1.2016. Po schválení vyhlášky Vás o jejím obsahu budeme detailně informovat.

Autor: Fučík & partneři