Novela občanského zákoníku

Publikováno:
10. duben 2015
Obor:

V souvislosti s připravovanou novelou občanského zákoníku prošla třetím čtením malá technická novela, která má dopad zejména na následující ustanovení: 

  • 35 odst. 1, který upravuje sjednání pracovního poměru s nezletilou osobou. Nově bude možno sjednat pracovní poměr již před ukončením povinné školní docházky s podmínkou, že do poměru nezletilý nastoupí po ukončení docházky.
  • 59, který se zabývá omezením svéprávnosti na delší dobu. V případě předpokladu, že se zdravotní stav dané osoby nezlepší, bude možno prodloužit dobu omezení svéprávnosti ze tří na pět let.
  • 441 upravující smluvní zastoupení. Zde je navrhováno, aby při právních jednání, kde je potřeba veřejná listina, postačila písemná forma s úředně potvrzeným podpisem.
  • 709 osdt. 3, který se zabývá společným jměním manželů. Dojde k upřesnění povinností a práv manželů v případě, že jeden z nich získá podíl v obchodní společnosti.
  • 971 upravující dobu, po kterou může být nařízena ústavní výchova soudem. Nová úprava umožní opakované svěření dítěte do ústavní péče (např. Klokánek).
  • 1451,1452,1457 a §1474 upravující problematiku svěřeneckých fondů. V návrhu je zavedení povinného zápisu do evidence svěřeneckých fondů.
Autor: Fučík & partneři