Novela daňového řádu

Publikováno:
26. září 2014
Obor:

Dle chystané novely zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, by mělo nově dojít k možnému sankcionování daňových subjektů za nesplnění povinností nepeněžité povahy. Mezi tyto povinnosti patří jednak nesplnění oznamovací nebo evidenční povinnosti (včetně vedení záznamní povinnosti k DPH) a dále nesplnění povinnosti elektronické formy podání. Za porušení registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti by bylo možno uložit pokutu až do výše 500 tis. Kč, u nesplnění povinnosti elektronické formy podání je navrhována paušální pokuta ve výši 2 tis. Kč.

V rámci projednávání návrhu novely daňového řádu byl v Poslanecké sněmovně předložen pozměňovací návrh, jehož cílem je zavedení tzv. úroku z daňového odpočtu. Podstatou tohoto návrhu je, že v případě, kdy správce daně „zadržuje vracení odpočtu nepřiměřeně dlouho“ bude za to i on „sankcionován“. V současné době je totiž správce daně oprávněn po podání přiznání zahájit postup k odstranění pochybností - zkoumat údaje uvedené přiznání, přičemž pro toto řízení není v daňovém řádu stanovena lhůta pro ukončení. Jestliže je tedy daňovým přiznáním nárokována „vratka“ nadměrného odpočtu DPH, pak je po celou dobu tohoto řízení nadměrný odpočet v podstatě zadržován. Navrhovaným doplněním § 254a do daňového řádu by byla nově stanovena lhůta pro ukončení předmětného řízení na 5 měsíců, přičemž po jejímž překročení by náležel daňovému subjektu úrok z odpočtu daně ve výši repo sazby ČNB + 1 %. Zda bude tento návrh do zákona skutečně zapracován se dozvíme v brzké době

Autor: Ivan Fučík