Novela daňového řádu v souvislosti s přístupem daňových orgánů k informacím pro boj proti praní špinavých peněz

Publikováno:
13. březen 2017
Obor:

Ministerstvo financí rozeslalo dne 10. února 2017 do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. 12. 2016 o přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní špinavých peněz (jinak také jako „Směrnice DAC 5“).

Účelem Směrnice DAC 5 je umožnit správci daně pro účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní přístup k vybraným údajům získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz. 

Podrobnější informace k navržené novele daňového řádu jsou dostupné na stránkách ministerstva financí: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2017/novela-danoveho-radu-v-souvislosti-se-za-27641

Autor: Fučík & partneři