Nové znění Interpretace I-16 míří do vnějšího připomínkového řízení

Publikováno:
20. říjen 2022

Národní účetní rada (NÚR) schválila do vnějšího připomínkového řízení na svém zasedání v září 2022 interpretaci vztahující se k vykazování úplatně nabytého samostatného věcného břemene. Autorem této interpretace je prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. Jedná se o aktualizaci stávající interpretace na dané téma s tím, že hlavním bodem je změna vykazování věcného břemene v rozvaze – původní interpretace hovořila o vykazování jako součást dlouhodobého nehmotného majetku, nyní je návrh vykazování jako dlouhodobý hmotný majetek.

Připomínky je možné zasílat do 31. 10. 2022 na emailovou adresu muller@vse.cz

Návrh interpretace (stávající i nové znění) je možné nalézt na webových stránkách NÚR, www.nur.cz.

Autor: Petra Čechová

Autor: Petra Čechová