Nové standardní smluvní doložky v GDPR

Co jsou to standardní smluvní doložky?
Standardní smluvní doložky (Standard Model Clauses, Standard Contractual Clauses) jsou jedním z nejjednodušších a nejpoužívanějších nástrojů pro zajištění záruk ochrany osobních údajů, jež vyžaduje obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Jde o vzorové texty smluv, které lze využít při přípravě příslušné smluvní dokumentace v oblasti GDPR.  


Přijetí nových standardních smluvních doložek
Od 27. června 2021 byly vydané dvě skupiny nových standardních smluvních doložek, a to (i) smluvní doložky pro předávání osobních údajů z EU nebo EHP do třetích zemí a (ii) smluvní doložky pro smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci EU a EHP. Tyto standardní smluvní doložky jsou obsaženy přímo v prováděcích rozhodnutích Evropské komise (EU) 2021/914 a (EU) 2021/915, které lze lehce dohledat na webových stránkách www.eur-lex.europa.eu


Doložky pro předávání osobních údajů z EU nebo EHP do třetích zemí 
V červenci roku 2020 Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku Schrems II. prohlásil tzv. EU–US Privacy Shield za neplatný a ztížil tak předávání osobních údajů do USA.  EU–US Privacy Shield (nástupce již dříve zrušeného programu Safe Harbor) sloužil k tomu, aby americké společnosti mohly přijímat osobní údaje ze zemí Evropské unie zjednodušeně, na základě certifikace. Soudní dvůr EU však ve svém rozsudku konstatoval, že vzhledem k rozsáhlým pravomocem amerických zpravodajských služeb není možné považovat ochranu osobních údajů v USA za rovnocennou té v EU. Takováto situace je v rozporu s ustanoveními Listiny základních práv Evropské unie, a tak Soudní dvůr tento program zrušil. Stejně tak konstatoval, že pokud právní systém třetí země brání tomu, aby byly osobní údaje chráněny odpovídajícím způsobem, není zde možné použít ani standardní smluvní doložky.

Již tedy od poloviny roku 2020 společnosti předávající osobní údaje do třetích zemí (zejména pak do USA) netrpělivě čekaly na znění nových standardních smluvních doložek. Ty byly představeny 12. listopadu 2020 v rámci dvou návrhů prováděcích aktů Evropské komise a jejich finální verze byla zveřejněna 4. června tohoto roku.


Doložky pro smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci EU a EHP
Tyto nové standardní smluvní doložky jsou použitelné při předávání osobních údajů v rámci EU a EHP. Lze je využít ve smlouvách uzavíraných mezi správci a zpracovateli podle čl. 28 odst. 3 a 4 GDPR. 


Povinnosti plynoucí z přijetí nových standardních smluvních doložek
Nové standardní doložky lze používat od 27. června 2021. V případě předávání osobních údajů do třetích zemí se lze na „staré“ smluvní doložky spoléhat za určitých podmínek až do 27. prosince 2022. Obecně se však doporučuje aktualizovat smlouvy obsahující staré smluvní doložky co nejdříve.

Autor: Veronika Odrobinová, Michaela Horváthová