Nové sazby cestovních náhrad od 20. 8. 2022 a stravenkového paušálu

Publikováno:
8. září 2022

Přestože byly sazby cestovních náhrad pravidelně ohlašovány začátkem kalendářního roku, nepříznivý ekonomický vývoj a zvyšování cen způsobily, že došlo k aktualizaci cestovních náhrad už v průběhu tohoto roku.  Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 237/2022 Sb. týkající se aktuálních sazeb cestovních náhrad pro rok 2022, která je účinná od 20. 8. 2022. 

Zvýšení sazeb u tuzemského stravného od 20. 8. 2022

  • pracovní cesta 5 a ž 12 hod – 120 až 142 Kč (před novelizací 99 až 118 Kč)
  • pracovní cesta 12 až 18 hod – 181 až 219 Kč (před novelizací 151 až 182 Kč)
  • pracovní cesta delší než 18 hod – 284 až 340 Kč (před novelizací 237 až 283 Kč)

Sazby-pojistne.png

Zvýšením sazeb u cestovních náhrad dále prošel i § 4 písm. b) zákoníku práce, kde dochází ke zvýšení ceny pohonných hmot u benzinu 98. Zde se z původních 40,50 Kč za 1 litr benzinu 98 zvyšuje částka na 51,40 Kč/l

Dále se od 20. 8. 2022 mění rovněž osvobozená částka stravenkového paušálu

Pro připomenutí: zákonem č. 609/2020 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2021 do zákona o daních z příjmů doplněna možnost poskytovat zaměstnancům vedle příspěvku na stravování v nepeněžní formě rovněž peněžitý příspěvek (tzv. stravenkový paušál). Tento je osvobozen od daně do výše 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin. Pro rok 2022 bylo na straně zaměstnance příjmem od daně osvobozeným částka 82,60 Kč. Výše zmíněnou vyhláškou č. 237/2022 Sb. se s účinností od 20. 8. 2022 zvyšují sazby tuzemského stravného, proto se od tohoto data zvyšuje výše stravenkového paušálu osvobozeného od daně na částku 99,40 Kč.

Limit pro osvobození za měsíc srpen je třeba posuzovat odlišně za období 1. 8. - 19. 8. 2022, kdy lze osvobodit částku max. 82,60 Kč za jednu směnu a období od 20. 8. 2022, kdy platí již zvýšená hranice 99,40 Kč za jednu směnu. V případě, že zaměstnavatel poskytuje vyšší stravenkový paušál než je osvobozený limit, je potřeba toto zohlednit ve výpočtu základu daně. 

Autor: Roman Burnus 

 

Autor: Roman Burnus