Nové pravidlo pro účtování o Leasingu s variabilními platbami

Publikováno:
30. listopad 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

 

Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vydala dne 19. 7. 2021 aktualizaci svého pokynu ASC 842 Leasing, kterými upravuje účtování o leasingu s variabilními platbami na straně pronajímatele. Tato aktualizace nemá tedy vliv na stranu nájemce.

Důvodem změny účtování byla tzv. „day one loss“, která vznikla z důvodu nezahrnutí variabilní platby do výpočtu čisté investice a pronajímatel tedy vykazoval ztrátu na začátku nového leasingového kontraktu. Takto vykazované leasingy byly pro uživatele účetních závěrek zavádějící a neposkytovaly relevantní obraz, z tohoto důvodu byla vytvořena aktualizace pokynu ASC 842 Leasing s označením ASU 2021-05.

Dle aktualizovaných pravidel musí pronajímatel překlasifikovat jakýkoliv leasing na operativní, i když předtím byl evidován jako leasing prodejního typu nebo přímý finanční leasing, avšak pouze v případě, že leasing obsahuje variabilní platbu bez ohledu na její výši.

Pro účetní jednotky (pronajímatele), kteří jsou veřejnými podnikatelskými subjekty, nebo některé neziskové společnosti, které přijaly ASC 842 k 19. 7. 2021, jsou tyto změny účinné již za účetní období začínající po 15. 12. 2021. Ostatní účetní jednotky, které rovněž přijaly ASC 842 k 19.7.2021, budou toto pravidlo aplikovat až v účetním období započatém po 15. 12. 2022. Účetní jednotky, které ASC 842 k 19. 7. 2021 nepřijaly, se musí řídit speciálními podmínkami pro případnou možnost využití tohoto nového pravidla.

Autor: Grant Thornton Czech Republic