Nová úprava nutné obrany

Publikováno:
22. listopad 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Do Poslanecké sněmovny míří senátní návrh novely trestního zákoníku, který navrhuje změnu dosavadního pojetí institutu nutné obrany. Navrhovaná novela si dává za cíl zahrnout dosavadní závěry dovozené judikaturou přímo do textu zákona, posílit právní jistotu obránců, aby došlo k minimalizaci případů, kdy se napadený bojí využít institutu nutné obrany v obavě z vlastního trestního stíhání a zároveň rozšiřuje institut nutné obrany např. promítnutím zásady „můj dům, můj hrad“.

V případě schválení v navrhované podobě by nově institut nutné obrany dopadl na znatelně větší počet případů než dosud a posílil by tak právní jistotu napadených.

Autor: Grant Thornton Czech Republic