Nová splatnost faktur

Publikováno:
26. červenec 2013
Obor:

Od 1. července 2013 vstoupila v platnost novela obchodního zákoníku, která omezila základní lhůtu pro splatnost faktur na 30 dní. Jedná se o novelu, která do českého právního řádu transponovala směrnici EU o opožděných platbách. Podle ní mají jak soukromé subjekty, tak orgány veřejné správy povinnost platit za dodávky zboží a služeb do 30 dnů (v některých případech lze lhůtu prodloužit na 60 dní a i déle). Díky novele rovněž vzniká automatický nárok na úrok z prodlení v případě zpoždění a zároveň dochází ke zvýšení samotného úroku. Další novinkou v této oblasti je také zákaz prodlužování lhůty pro převzetí zboží, která je taktéž 30 dní a běží od okamžiku dodání. V souvislosti s těmito změnami vstoupilo v platnost přechodné ustanovení, podle kterého se prodlení, ke kterému došlo před 1. červencem 2013, řídí podle starých předpisů. Podle nové úpravy se postupuje v případě závazkových vztahů, které byly uzavřeny před tímto datem, k prodlení však došlo až po 1. červenci.

Autor: Ivan Fučík