Nová snížená sazba DPH od roku 2015

Publikováno:
23. květen 2014
Obor:

Ministerstvo financí vydalo vyjádření k pracovní verzi tzv. konvergenčního programu, jako reakci na skutečnost, že se v tisku objevily informace o jeho obsahu. Nejzajímavější je plánované zavedení nové snížené sazby DPH ve výši 10 % u vybraných druhů zboží (předpokládá se, že se bude vztahovat na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu). Nová sazba by měla doplnit stávající sníženou sazbu (15 %) a základní sazbu (21 %) od příštího roku. Pracovní verze konvergenčního programu dosud nebyla schválena a jeho obsah se může měnit.

 http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/vyjadreni-ministerstva-financi-k-pracovn-17621

Autor: Ivan Fučík