Nová sleva na pojistném má motivovat pracující důchodce

Ministerstvo práce a sociálních věci se snaží podpořit pracující seniory, kteří zároveň již pobírají starobní důchod. Chystaná změna, která je prozatím ve fázi návrhu, slibuje pracujícím důchodcům od července letošního roku slevu na pojistném na sociálním zabezpečení.

Seniorům by tato změna přinesla vyšší čistý výdělek o 6,5 %, což odpovídá výši pojistného placené zaměstnancem. Zaměstnaní senioři by tak získali 100% slevu na pojistném na sociálním zabezpečení a podnikajícím seniorům by se sazba na pojistné snížila z 29,2 % na 22,7 %.

Vyšší čistý výdělek má motivovat seniory, aby zůstávali déle zaměstnaní nebo aby pokračovali v podnikání i v důchodovém věku, což by mohlo pomoci zmírnit zvýšenou poptávku na trhu práce. Zároveň by sleva přinesla výrazné administrativní zjednodušení pro zaměstnavatele.

Autor: Roman Burnus, Anna Beránková

Autor: Roman Burnus, Anna Beránková