Nová příloha k daňovému přiznání – vykazování transakcí se spojenými osobami

Publikováno:
10. říjen 2014
Obor:

Česká finanční správa pokračuje ve své snaze o systematický sběr základních informací, které se týkají transakcí se spojenými osobami. V první fázi se Specializovaný finanční úřad zaměřil na vybrané subjekty, které oslovil s žádostí o vyplnění dotazníku k převodním cenám. Tato inciativa byla založena na dobrovolné bázi a subjekty měly vykázat transakce se spřízněnými osobami realizované v průběhu zdaňovací období roku 2013. Více informací naleznete zde:  

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/specializovany-financni-urad-se-pri-danovych-kontrolach-zameri-na-prevodni-ceny-5169

Dalším krokem v oblasti převodní cen je informace o zavedení nové přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob. Česká daňová správa hodlá zavést tuto přílohu jako povinnou součástí daňového přiznání zpracovaného již za rok 2014 s tím, že ji budou vyplňovat obchodní korporace uskutečňující transakce se spojenými osobami a zároveň splňující stanovená kritéria.

Definitivní podoba nové přílohy doposud nebyla zveřejněna.

Autor: Ivan Fučík