Nová pravidla pro pendlery s ohledem na současná opatření

Publikováno:
29. duben 2020
Obor:

Dnem 27.4.2020 došlo k úpravě pravidel pro přeshraniční pracovníky tzv. pendlery. Přeshraniční pracovník se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu má v druhém státě a tudíž dojíždí za prací přes hranice.

Úprava se týká pendlerů pracujících na území České republiky, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska a je rozdělena do dvou kategorií. První kategorie se týká pracovníků v sociálních a  zdravotnických službách, pracovníků základních složek integrovaného záchranného systému a pracovníků subjektů kritické infrastruktury. Druhá kategorie se týká ostatních pracovníků mimo výše uvedené oblasti.

Protože u první skupiny se jedná o tzv. specifické profese, neplatí pro ně povinná karanténa ihned po vstupu na území České republiky.

U druhé skupiny (s označením B) je nutné při prvním překročení hranic s ČR předložit potvrzení o absolvování PCR testu, jinak je nutné se po návratu ze zahraničí podrobit povinné 14-denní karanténě. Při opětovném překročení hranic (po 14 dnech od prvního předložení PCR testu) je nutné test znovu absolvovat a předložit test nový (předkládaný test ke kontrole nesmí být starší více než 4 dny). Veškeré náklady týkající se testů jsou ve vlastní režii pendlerů.

Nicméně dle informací z Vlády by se v nejbližší možné době měly opět projednávat změny podmínek pro pendlery a mělo by tak dojít k jejich úpravě (je očekáváno zmírnění podmínek). O případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím dalších aktualit.

Autor: Fučík & partneři