Nová pravidla pro cestování od 5. února 2021

Publikováno:
9. únor 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začala od pátku 5. února 2021 platit nová pravidla pro cestování do České republiky. Pravidla platí i pro návraty našich občanů do vlasti. Nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje nově 4 kategorie zemí, na tzv. semafor přibyla tmavě červená barva:

  • země s nízkým rizikem (zelené)
  • země se středním rizikem (oranžové)
  • země s vysokým rizikem (červené)
  • země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené)

Ve všech případech, kromě návratu ze „zelených“ zemí je potřeba se podrobit testování. Druhy provedených testů a počty jejich opakování se liší podle toho, ze které země člověk přijíždí. U „červených a tmavě červených“ zemí je navíc po určitý čas potřeba samoizolace příp. karanténa. Bližší informace najdete zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic