Nová možnost zveřejnění účetní závěrky

Publikováno:
21. prosinec 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Společnosti sestavující účetní závěrku za období, které započalo nejdříve 1. lednem a skončilo nejdříve k 31. prosinci 2021 mají nově možnost zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím příslušného správce daně formou podání v rámci daňového přiznání. Novou možnost zveřejňování umožnuje § 21b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Podání u správce daně musí obsahovat informaci o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu a zároveň musí být účetní závěrka podána v předepsané elektronické podobě a ve formátu a podobě určené daňových řádem.

Zmíněný způsob zveřejňování není možný pro účetní jednotky, které nejsou obchodními korporacemi a dále třeba pro společnosti, které jsou povinně auditované (neboť sestavují i výroční zprávu).

Tato možnost tak bude určena zejména menším společnostem nepodléhajícím ověření ze strany auditora.  

Autor: Grant Thornton Czech Republic