Nespolehlivých plátců DPH stále přibývá

Publikováno:
15. květen 2017
Obor:

Počet nespolehlivých plátců DPH neustále narůstá. Aktuálně (ke konci dubna 2017) jich je v registru vedeno 9 026. Dle průzkumu 46 % nespolehlivých plátců má sídlo v Praze, druhé místo s nejvyšším výskytem patří Jihomoravskému kraji s 1 342 nespolehlivými plátci. Naopak nejméně se jich nachází v Jihočeském kraji, kde jich je doposud evidováno „pouhých“ 58. Z pohledu velikosti firem tvoří nejpočetnější skupinu společnosti s tržbami do 10 mil. korun. Do této kategorie přibylo v dubnu 2017 nejvíce nových firem, tj. 209, což představuje 60 % dubnového přírůstku.

Během několika týdnů se v registru začnou objevovat i tzv. nespolehlivé osoby (FO i PO), které nutně nemusí být plátci DPH, ale nějakým závažným způsobem porušily své povinnosti vůči správci daně z přidané hodnoty. Správce daně bude zveřejňovat tzv. blacklist nespolehlivých osob, do kterého bude umožněn dálkový přístup. Stejně jako v případě nespolehlivých plátců bude u nespolehlivých osob platit ručení za daň při obchodování s osobou, o níž je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněno, že je nespolehlivou. 

Autor: Fučík & partneři