Nespolehlivý plátce DPH

Publikováno:
14. únor 2013
Autor:
Obor:

Daňová správa se vyjádřila k bodu novely nespolehlivý plátce takto:

Generální finanční ředitelství zdůrazňuje, že se v tomto kontextu nejedná o vytváření žádného samostatného seznamu nespolehlivých plátců daně.

Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na Daňovém portálu nejdříve v průběhu února. Na webu bude umístěno avízo o zveřejnění první pozitivní informace.

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20360.html

Podrobnější info k tomu, kdy se plátce může stát nespolehlivý:

  • Výhradně na základě porušení po 1/1/2013 (tj. ani zjevný podvodník z let minulých nemůže být hned označen za nespolehlivého).
  • Vyměřena nebo doměřena daň podle pomůcek 500 tis. CZK a více.
  • „u plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na dani z přidané hodnoty ve výši minimálně 10 mil. Kč bez příslušenství daně, a to z daňových povinností vyměřených, případně doměřených po 1.1.2013“
  • Byl vydán zajištovací příkaz z důvodu obavy o úhradu daně.

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Nespolehlivy-platce.pdf

Autor: