Nejvyšší správní soud: Paušální výdaje u profesionálních sportovců bez živnostenského listu

Publikováno:
6. září 2021
Autor:
  • Daniela Riegel
  • Marek Toráč
Obor:

V návaznosti na dřívější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) již víme, že pokud daňový subjekt vykonává činnost profesionálního sportovce jako živnost na základě příslušeného živnostenského oprávnění, jsou příjmy z této činnosti považovány za příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, a proto je možné uplatnit paušální výdaje ve výši 60 %.

NSS 9. června 2021 vydal další rozsudek, ve kterém posuzoval otázku, zda profesionální hokejista mohl proti svým příjmům ze samostatné činnosti uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %, nebo 40 %. Šlo o případ, kdy profesionální hokejista uzavřel zhruba v polovině roku 2014 hráčskou smlouvu s hokejovým klubem HC Oceláři Třinec a za zdaňovací období 2014 si uplatnil paušální výdaje ve výši 60 %, přestože po většinu tohoto období neměl živnostenské oprávnění. To získal až koncem roku 2014. Správce daně tak doměřil hokejistovi daň z příjmů fyzických osob za období roku 2014 a Odvolací finanční ředitelství se s tímto názorem plně ztotožnilo.

Krajský soud rozsudkem zrušil rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství a dovodil, že i přesto, že ve zdaňovacím období hokejista nedisponoval živnostenským oprávněním, mohl uplatňovat paušální výdaje ve výši 60 % podle pravidel pro příjmy z živnostenského podnikání. Podle krajského soudu byla naplněna materialita daného vztahu, konkrétně vůle obou stran (sportovce i klubu), aby hokejista vykonával činnost formou živnostenského podnikání. Z tohoto důvodu mu byla přiznána možnost uplatnit paušální výdaje ve výši 60 %.

Proti tomuto rozsudku podalo Odvolací finanční ředitelství kasační stížnost, kterou NSS uznal jako důvodnou a vyhověl jí. NSS vyvrátil závěry krajského soudu a podává k tomu následující zásadní argumenty: 

  • Dle dřívější judikatury NSS, platí, že provozuje-li fyzická osoba, byť dlouhodobě a samostatně, soustavnou činnost pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, aniž by měla živnostenské oprávnění, nejedná se o provozování živnosti ve smyslu § 2 odst. 2 živnostenského zákona. Na příjmy dosažené z této činnosti tudíž nelze uplatnit 60% paušální výdaje, ale 40%, neboť se takový příjem považuje za příjem z výkonu nezávislého povolání. Zjednodušeně řečeno: pro možnost uplatnění 60% paušálních výdajů tudíž sportovec musí mít živnostenské oprávnění.

  • Krajský soud tak nesprávně posoudil jako živnostenské podnikání de facto jakoukoliv činnost, která by vykazovala znaky živnostenského podnikání.

  • NSS poukazuje na to, že není rozumné vysvětlení k tomu, proč by zákon o daních z příjmů odkazoval při uplatňování paušálních výdajů ve výši 60 % na interpretaci živnostenského podnikání k živnostenskému zákonu, aby nakonec tato kritéria úplně přehlédnul a poukázal na potřebu pouhého materiálního posouzení konkrétní činnosti.

 

V případě jakýchkoliv otázek k tomuto tématu jsme vám rádi k dispozici.

Autor: Daniela Riegel, Marek Toráč