Nedovolená státní podpora

Publikováno:
9. listopad 2015
Obor:

V prosinci 2014 oznámila Evropská komise, že prošetří pravidla zdanění používaná jednotlivými členskými státy EU. Nyní v říjnu 2015 dospěla Evropská komise k závěru, že daňové výhody poskytnuté společnosti Fiat v Lucembursku a společnosti Starbucks v Nizozemsku, nejsou v souladu s pravidly Evropské unie pro státní podporu. V obou případech bylo zjištěno, že ceny, za které si mezi sebou prodávaly zboží a služby společnosti v rámci skupiny, neodpovídaly tržním podmínkám. Tím získaly konkurenční výhodu oproti jiným společnostem. Většina zisků společnosti Starbucks byla převedena do zahraničí, kde rovněž nedošlo k jejich zdanění. Společnost Fiat zdaňovala jen malou část svého skutečného zisku. Evropská komise dospěla k závěru, že v obou případech snížila nepovolená státní podpora daňovou zátěž společností o 20 – 30 mil. EUR. Evropská komise nařídila Lucembursku i Nizozemsku ukončit tuto daňovou podporu a vyžádat navrácení výhod poskytnutých společnostem Starbucks a Fiat.

Autor: Fučík & partneři