Nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů

Publikováno:
29. duben 2020
Obor:

Kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč vyplácí Finanční správa jako podporu pro OSVČ . V případě souběhu podnikání a zaměstnání mají na bonus nárok pouze za splnění podmínek. Základní podmínkou je, že žádající osoba je osobou samostatně výdělečně činnou. Další podmínkou je, že se nesmí jednat o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je upravena zákonem o nemocenském pojištění, podle nějž je tato účast založena na dosažení rozhodného příjmu. Pro osoby vykonávající zaměstnání je hranicí pro účast na pojištění, pokud měsíční příjem ze zaměstnání dosahuje minimálně 3000 Kč. Výjimkou jsou zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u kterých je hranice účasti částka 10 000 Kč měsíčně.

Autor: Fučík & partneři