Nedaří se pronajmout budovu? Znamená to opravu odpočtu DPH?

Publikováno:
10. květen 2018
Obor:

Dne 28. února 2018 rozhodl Evropský soudní dvůr v předběžné otázce související s články 167, 168, 184, 185 a 187 evropské směrnice o DPH a možnosti jejich výkladu v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví opravu původně odečtené DPH z důvodu, že budova, u níž bylo využito možnosti volby zdanění, je považována za budovu, která již není osobou povinnou k dani používána pro účely jejích zdanitelných plnění, když je tato budova po dobu delší než dva roky prázdná, přestože se ji osoba povinná k dani prokazatelně pokoušela během této doby pronajmout.

Evropský soudní dvůr rozhodl, že vybrané články musejí být v tom smyslu skutečně vykládány. Současně potvrzuje s odkazem na své dřívější rozsudky, že nárok na odpočet zůstává zásadně zachován, přestože osoba povinná k dani později, z důvodu okolností nezávislých na její vůli, nepoužije uvedené zboží a služby, které vedly k odpočtu, v rámci zdanitelných plnění.

Autor: Fučík & partneři