Navýšení platů státních zaměstnanců

Publikováno:
24. říjen 2014
Obor:

Vláda ve středu 15.10.2014 schválila návrh novely na zvýšení platů státních zaměstnanců předložený ministryní práce a sociálních prací Michaelou Marksovou. Dle návrhu se již od 1.11.2014 zvýší platové tarify skupině zaměstnancům veřejných služeb a správy (do této skupiny patří např. policisté, hasiči, učitelé, vojáci, zaměstnanci finančního úřadu a další) o 3,5 %, což je v průměru cca 650 Kč. Ostatní státní zaměstnanci musí počkat na zvýšení platů až od 1.1.2015. Jedná se například o lékaře a další zaměstnance ve zdravotnictví, neboť jejich platy nejsou financovány přímo ze státního rozpočtu, ale jsou navázány na úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví. Naposledy byly tarify plošně navyšovány v roce 2009. Jedním z cílů vlády, proč toto zvýšení navrhla je snaha o zlepšení kvality poskytování veřejných služeb. Celkem se na toto zvýšení uvolní cca 1 miliarda Kč ze státního rozpočtu, které byla uspořena z letošních původně naplánovaných výdajů ze státního rozpočtu.

Autor: Ivan Fučík