Navýšení limitu pro veřejně prospěšné poplatníky pro vykazování v rámci EET

Publikováno:
26. květen 2017
Obor:

Po uplynutí půl roku od spuštění EET mění finanční správa metodiku v souvislosti s vykazováním EET. Mění se rovněž limit pro uplatnění výjimky u veřejně prospěšných poplatníků – tedy pro neziskové organizace (např. vesnické spolky, obecně prospěšné společnosti nebo nadace), které budou nově evidovat příjmy z vedlejší činnosti jen tehdy, přesáhnou-li jejich tržby 300 tisíc korun nebo 5% celkových příjmů. Do této doby platila hranice 175 tisíc korun. Dále je specifikováno, co do limitu patří a co nikoli. Do limitu se výhradně započítávají tržby z podnikatelské činnosti hrazené v hotovosti, kartou či šekem. Naopak tržby hrazené převodem z bankovního účtu na bankovní účet se nezapočítávají. Dále se nezapočítávají např. dary či dotace či členské příspěvky.

Autor: Fučík & partneři