Navrhované změny v pronájmu pracovní síly

Publikováno:
10. říjen 2014
Obor:

 V návaznosti na rozsudek Soudního dvora EU ve věci diskriminačních dopadů úpravy mezinárodního pronájmu pracovní síly podle české legislativy Ministerstvo financí ČR v rámci novely zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk 252) navrhlo upravit příslušná ustanovení zákona. Nová úprava by tak byla účinná již od začátku příštího roku. Pokud novela ve stávajícím znění vstoupí v platnost, v případě pronájmu pracovníků od zahraničních osob z EU/EHP česká společnost nebude považována za zaměstnavatele s povinností odvádět zálohy na daň ze závislé činnosti pokud bude mít pronajímatel organizační složku v ČR a předmětem její činnosti bude zprostředkování zaměstnání na základě povolení.

 

Autor: Ivan Fučík