Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného

Publikováno:
25. únor 2013
Autor:
Obor:

Koncem ledna 2013 Ministerstvo financí České republiky předložilo do mezirezortního připomínkového řízení nový návrh zákona, jehož účelem je zejména novelizovat daňové zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného. Ministerstvo financí tento zákon pracovně nazvalo „zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách“. Zákon by měl vstoupit v účinnost společně s rekodifikovanými právními předpisy, a to k 1. lednu 2014.

Hlavním cílem nového návrhu zákona je zejména (i) přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva hmotného a (ii) realizovat I. fázi jednotného inkasního místa.

Přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva hmotného

Rekodifikace byla odstartována přijetím třech hlavních právních předpisů, které nabyly platnosti dne 22. března 2012, a to :

  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Nový občanský zákoník“),
  • zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („Zákon o obchodních korporacích“) a
  • zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

V současné době proces rekodifikace soukromého práva hmotného dále pokračuje. Ministerstvo spravedlnosti připravilo novely některých „nedaňových“ právních předpisů v souvislosti s rekodifikací. Tyto změny byly integrovány do „zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva“. Dále Ministerstvo spravedlnosti předložilo i návrhy zcela nových právních předpisů (např. zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o zvláštních řízeních soudních, katastrální zákon).

Z důvodu jednotnosti právního řádu musí daňové zákony na změny v oblasti soukromého práva hmotného reagovat. Nový občanský zákoník i Zákon o obchodních korporacích přinesly množství terminologických změn, např. výprosa, svéprávnost, nemovitá věc, korporace, společenská smlouva. Dále Nový občanský zákoník přinesl i nové právní instituty jako např. svěřenecký fond, výměnek.

Realizace I. fáze jednotného inkasního místa

Nový návrh zákona má za cíl také časově restrukturalizovat projekt jednotného inkasního místa. Doposud se předpokládalo, že tento projekt vstoupí v účinnost od 1. ledna 2015.

Co je projekt jednotného inkasního místa?

Projekt jednotného inkasního místa zahrnuje vytvoření nové soustavy orgánů státní správy, která bude integrovat funkce výběru příjmů veřejných rozpočtů, všech daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění, na jeden účet, aby poplatník nebo plátce měl v podstatě jednoho partnera na straně státní správy, vůči kterému (i) si bude splňovat veškeré svoje registrační povinnosti, (ii) platit všechny odvody a (iii) bude kontrolován jenom z tohoto jednoho místa. Tento projekt byl již přijat zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nově Ministerstvo financí navrhuje proces zřízení jednotného inkasního místa rozdělit do dvou fází.

První fáze

První fáze spuštění jednotného inkasního místa bude provedena tak, že účinnost těch ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která nemají přímou souvislost s nově připravovaným zákonem o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob (dosud nepředložen návrh znění tohoto zákona), nabudou účinnosti o rok dřív, a to 1. ledna 2014.

Druhá fáze

Účinnost druhé fáze spuštění jednotného inkasního se předpokládá na 1. leden 2015. Půjde o všechna ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která souvisí s nově připravovaným zákonem o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob.

Závěr

Vzhledem k nedávným prohlášením Předsedy vlády Petra Nečase ohledně plánované stabilizace daňového prostředí v České republice lze předpokládat, že návrh zákona pravděpodobně projde některými úpravami. Návrh totiž nenovelizuje daňové zákony pouze v důsledku rekodifikace, ale obsahuje i jiné rektifikací nevynucené změny.

V návaznosti na vývoj v této oblasti připravujeme do dalších čísel FM přehled změn, které tento návrh zákona s sebou přináší.

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.

 

Autor: