Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty na Slovensku

Publikováno:
12. září 2013
Obor:

V červenci byl Slovenskému parlamentu předložen návrh novely zákona o DPH, který byl v červnu postoupen do mezirezortního připomínkového řízení Ministerstvem financí SR. Účinnost tohoto zákona je stanovena na 1. 1. 2014. Uvádíme přehled hlavních změn, které by měl přinést.

Jako první je možné zmínit rozšíření případů, při kterých se uplatní přenesená daňová povinnost (tuzemské samozdanenia). Jedná se o dodání konkrétních druhů zemědělských plodin, kovů, mobilních telefonů a integrovaných obvodů. V případě dodání mobilních telefonů a integrovaných obvodů se PDP uplatní, pokud základ daně přesáhne částku 5 000 eur.

U počítání období na úpravu odečtené daně u investičního majetku by se toto období mělo začít počítat v roce, ve kterém byl investiční majetek uveden do užívání. Na rozdíl od přechozí úpravy by se tím toto období mělo začít počítat znova u každého nabyvatele, tedy bez ohledu na první uvedení investičního majetku do použití.

K další změně dochází u samovyměření u dovozu, kdy se znovu odkládá účinnost úpravy z 1. 1. 2014 na 1. 1. 2017.

Autor: Ivan Fučík