Návrh nového zákona o účetnictví

Publikováno:
18. listopad 2019

Do mezirezortního připomínkového řízení míří návrh nového zákona o účetnictví od Ministerstva financí. Stávající podoba tohoto zákona neřeší veškeré situace, které mohou nastat v rámci ekonomického života účetních jednotek, proto bylo přistoupeno k přípravě nového zákona o účetnictví. V tomto návrhu se bere v úvahu i rozvoj v oblasti digitalizace a robotizace účetnictví. 

Jednou ze změn pro fyzické osoby je zrušení povinnosti vést podvojné účetnictví při překročení hranice 25 mil Kč obratu. Také dojde ke zpřehlednění zákonných požadavků na inventarizaci. Dále se rozšíří použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky subjektů působící na finančním trhu. (např. banky a pojišťovny) Další změnou je vymezení základních účetních zásad a pojmů přímo v zákoně o účetnictví, který pomůže podávat věrný a poctivý obraz finanční situace v účetní závěrce.

Autor: Fučík & partneři