Návrh magistrátu hlavního města Prahy ohledně regulace dočasného ubytování

Publikováno:
24. listopad 2021

Dne 16.11.2021 byl poslancům rozeslán návrh novely živnostenského zákona předložený Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Hlavním účelem je, aby byty a rodinné domy sloužily původnímu účelu, tedy bydlení, a nikoliv jako ubytovací zařízení. Návrh zmocňuje obce k vydání nařízení v oblasti poskytování ubytovacích služeb dle živnostenského zákona. Tímto nařízením může obec stanovit období, ve kterém je poskytování ubytovacích služeb v bytových domech, rodinných domech a stavbách pro rodinou rekreaci zakázáno, jakož i podmínky, jako je maximální počet současně ubytovaných nebo maximální počet přenocování v jednom kalendářním roce.

Autor: Tomáš Brůha