Návrh interpretace - NI-57 Časové rozlišování a cizí měna v připomínkovém řízení

Publikováno:
26. únor 2018
Obor:

Národní účetní rada schválila v lednu 2018 na svém zasedání návrh interpretace NI-57 Časové rozlišování a cizí měna, jehož autorkou je Ing. Libuše Müllerová, CSc. Připomínky k návrhu interpretace je možné zasílat do 15.3.2018.

Autorka v návrhu řeší přecenění Příjmů příštích období, které podle ní představují pohledávku v cizí měně a Výdajů příštích období, které podle ní představují cizoměnový závazek, kurzem účetní závěrky a zaúčtovat související kurzový rozdíl.

Nákladů příštích období a Výnosů příštích období se interpretace netýká, protože v jejich případě již peněžní tok proběhl a není s nimi spojeno kurzové riziko.

Autor: Fučík & partneři