Návrh Interpretace NI-53 - Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu v připomínkovém řízení

Publikováno:
18. září 2015
Obor:

Dne 24. května 2015 zveřejnila NÚR k vnějšímu připomínkovému řízení návrh interpretace NI-53 - Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu.

Interpretace upozorňuje na skutečnost, že, ačkoli existuje řada transakcí, které mění vlastní kapitál a finanční situaci účetní jednotky a které jsou prezentovány v přehledu o změnách vlastního kapitálu, není účetními předpisy pro podnikatele tento přehled nikterak upraven.

Z toho důvodu je v interpretaci řešena otázka, jak by měla struktura přehledu vypadat a jak podrobné informace by se měly v přehledu uvádět.

NÚR tedy navrhuje sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu do tabulky, kde sloupce představují jednotlivé části vlastního kapitálu a do řádků se uvádí transakce měnící výši a/nebo strukturu vlastního kapitálu.

Úplné znění interpretace je možné nalézt pod tímto odkazem:

http://www.nur.cz/media/NI-53.pdf

Autor: Fučík & partneři