Návrh diferenciace sazeb pojistných pro rodiny s dětmi

Publikováno:
4. říjen 2015
Obor:

Rodinám s dětmi by se mělo snížit odvodové zatížení. Navrhované opatření by mělo snížit celkovou finanční zátěž rodin s dětmi v období výchovy nezaopatřených dětí, kdy rodiny tyto prostředky nejvíce potřebují a kdy zároveň s rostoucím počtem dětí v rodině dochází k výraznému růstu výdajů na děti a současně ke značnému poklesu příjmů na člena domácnosti. Navržené sazby jsou následující:

 

 

Autor: Fučík & partneři