Narovnání pravidel DPH u dodání zboží ze zahraničí

Publikováno:
13. květen 2020
Obor:
  • Vláda schválila novelu zákona odstraňující nerovnosti týkající se dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování.
  • Novela ruší výjimku pro malé zásilky (do 22 eur) jež pocházejí ze zemí mimo EU – ruší se jejich osvobození od DPH (účinné od 1. ledna 2021).
  • Řeší se tím narovnání konkurence mezi dodavateli z EU a ze třetích zemí.
Autor: Fučík & partneři