Nárok na otcovskou dovolenou

Publikováno:
8. únor 2018
Obor:

O novou dávku nemocenského pojištění, tzv. dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), si mohli novopečení otcové poprvé požádat od 1. února 2018.

Základní podmínkou pro nárok na otcovskou dovolenou je účast na nemocenském pojištění (např. trvání zaměstnaní, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku). U OSVČ musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou a zároveň nesmí OSVČ vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost v době pobírání dávky.

Nárok na dávku je dále podmíněn splněním nástupu na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte (tj. den narození + 41 dnů), jinak by nárok nevznikl. S ohledem na přechodná ustanovení právní úpravy, která novou dávku zavedla, vznikl zpětně nárok na otcovskou dovolenou od 1. února 2018 i těm otcům, jimž se narodilo dítě v období šesti týdnů před tímto dnem, tj. 21. prosince 2017 nebo později. Ovšem ti otcové, jimž se dítě narodilo 21. nebo 22. prosince 2017 museli začít čerpat dávku hned 1. února.

Poslední podmínkou je požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou. OSVČ žádá přímo u OSSZ po uplynutí podpůrčí doby.

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Délka trvání nároku na tuto dávku je sedm kalendářních dnů, po které může otec zůstat doma s maminkou a miminkem. Její výplatu nelze přerušovat a náleží jen jednou.

Otcovská dovolená platí i v případě převzetí dítěte do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. V tomto případě může mít nárok na dávku i žena, jenž o dítě pečuje. Podmínkou zde je, že dítě při převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Autor: Fučík & partneři