Národní plán obnovy – první výzvy budou v listopadu

Publikováno:
5. říjen 2021
Autor:
 • Jiří Dvořák
 • Libor Kaňák

Národní plán obnovy byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19.7.2021. Česká republika může čerpat cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů pro období 2021 – 2026.

Národní plán obnovy je rozdělen na 6 základních pilířů podpory:

 • Digitální transformace
 • Vzdělávání a trh práce
 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
 • Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na COVID
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Zdraví a odolnost obyvatelstva

V průběhu září dostala Česká republika z Bruselu prvních 23 miliard korun jako zálohu na projekty z Národního plánu obnovy, z kterých budou financovány první výzvy, které lze očekávat v listopadu letošního roku.

Finance budou směřovat do těchto oblastí:

 • Pořízení fotovoltaiky, dotace na projekty do 1 MW výkonu a bateriové akumulace s možností pozemních a střešních instalací pro vlastní spotřebu i prodej. Očekávaná míra podpory do 40 % způsobilých nákladů.
 • Cirkulární ekonomika, dotace pro firmy na zpracování vlastního odpadového materiálu a jeho další použití ve výrobním procesu.
 • Snížení spotřeby vody v podniku, dotace pro podniky, které sníží spotřebu vody nebo ji ve výrobním procesu recyklují.
 • Transport a doprava, peníze budou směřovat do železniční dopravy na elektrizaci tratě Brno-Zastávka a modernizace nádražní budovy v Českých Budějovicích

Evropská komise klade důraz na zjednodušení a rychlost čerpání finančních prostředků. Odpadne například u podpory fotovoltaických elektráren povinnost výběrového řízení. Podnikatel bude jednoduše vycházet z jednotkových nákladů dle instalovaného výkonu.

Do konce letošního roku očekáváme vyhlášení výzev v těchto oblastech:

 • Digitální transformace podniků
 • Rozvoj digitálních a vysokokapacitních sítí
 • Podpora nákupu vozidel na alternativní paliva (elektřina, vodík)

Podmínky jednotlivých výzev budou známy po projednání řídícím výborem NPO dne 11. října 2021.

Společnost Grant Thornton Advisory uplatňuje v oblasti dotačního poradenství komplexní a systémový přístup. Řešíme řízení portfolia projektů z pohledu možných dotačních příležitostí.

Dotační analýza

Na začátku vždy stojí důkladný dotační screening, který vůči sobě porovná portfolio možných projektů klienta s aktuálními i očekávanými možnostmi financování. Analýza se zaměřuje na české i evropské dotační programy, stejně tak i na jiné druhy financování (např. úvěry). Analýza je řešena agilním přístupem, kdy jsou v mezičase pořádány workshopy s klientem, kde jsou diskutovány možnosti i případné alternativy, jak k projektům přistoupit.

Konzultace a monitoring

Dotační analýza stanoví potenciální projekty, priority a akční kroky. Následné konzultace a monitoring dle stanovených akčních kroků budou řešeny operativně formou měsíčních výkazů dle potřeb a harmonogramu projektů a dotačních výzev.

Podání žádosti

V okamžiku rozhodnutí pro podání žádostí daného projektu zajistíme kompletní přípravu žádosti včetně příloh, komunikaci s poskytovatelem a definujeme potřebnou součinnost ze strany klienta (např. příprava projektové dokumentace, povolení, energetických posudků apod.)

 Administrace dotace

V případě úspěšné žádosti nabízíme také služby dotační administrace v průběhu projektu. Příprav žádostí o změnu, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, komunikaci s poskytovatelem a po ukončení projektu i zpráv o udržitelnosti.

Všechny podpořené projekty je nutné také řešit z pohledu veřejných zakázek. V případě potřeby je možno zajistit i podporu v této oblasti.


V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici. Kontaktujte prosím Jiřího Dvořáka, Senior Manager jiri.dvorak@cz.gt.com.

Autor: Jiří Dvořák, Libor Kaňák