Nařízení EU k volnému pohybu neosobních dat

Publikováno:
29. listopad 2018
Obor:

Dne 28.11.2018 Evropská unie zveřejnila v Úředním věstníku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1807 o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské unii.

Schválené nařízení se do velké míry týká českých podnikatelů. Ti budou moci nabídnout nově své služby společnostem z celé EU bez starostí s budováním nových úložišť pro nová data. Cílem nařízení je zavést rámec pro uchování nebo jiné zpracování údajů (mimo osobní údaje) nezávisle na území konkrétní země EU (s výjimkou údajů v oblasti veřejné bezpečnosti). 

Evropská Komise bude iniciovat tvorbu samoregulačních kodexů chování poskytovatelů těchto služeb na úrovni Unie. Výsledným cílem je nasměrovat poskytovatele služeb tak, aby uživatel, tj. fyzická či právnická osoba, která požaduje službu uchování nebo jiné zpracování údajů (například pro účely související s její obchodní činností, podnikáním, řemeslem, profesí či úlohou), získala dostatečně podrobné, jasné a transparentní informace například pro případy:

  • přenesení údajů zpět do svých vlastních IT systémů nebo k jinému poskytovateli,
  • postupů pro zálohování údajů a místa uložení záloh, požadované IT konfigurace
  • úpadku poskytovatele, kdy profesionální uživatel potřebuje záruky v přístupu ke svým údajům

 

Autor: Fučík & partneři