Nález Ústavního soudu ke slevě na poplatníka pro starobní důchodce

Publikováno:
1. srpen 2014
Obor:

Dne 30. července 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, kterým rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace základní slevy na dani ve výši 24 840 Kč v případě pracujících důchodců, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod. Pracující starobní důchodci si budou moci po zveřejnění tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014, a to bez ohledu zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu. Slevu si budou moci uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele nebo přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Autor: Ivan Fučík