Nákup alkoholických nápojů z EU prostřednictvím e-shopů

Publikováno:
11. duben 2022
Obor:

Na základě aktuálně zveřejněné informace celní správy může povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň potkat každého, kdo nakupuje alkoholické nápoje z jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu. Takto nakoupené alkoholické nápoje totiž nejsou osvobozeny od spotřební daně. 

V případě nákupu alkoholických nápojů (prostřednictvím e-shopu z jiného členského státu EU) pro účely podnikání, vzniká právnické či podnikající fyzické osobě povinnost registrace jako plátce spotřební daně, a to již před přijetím nakoupeného alkoholu. Dále je nutné ohlásit celnímu úřadu množství alkoholických nápojů, které bylo prostřednictvím e-shopu z jiného členského státu nakoupeno a poskytnout zajištění spotřební daně. Plátci také vzniká povinnost podat daňové přiznání ve stanovené lhůtě a daň zaplatit. 

V případě, že e-shop, na kterém je alkohol nakupován nestanoví zástupce, který za něj v České republice zaplatí daň, mohou výše zmíněné povinnosti potkat i nepodnikající fyzické osoby. Celní úřad proto fyzickým osobám nepodnikatelům doporučuje ověřit, zda má zahraniční internetový obchod, na němž jsou alkoholické nápoje pořizovány, stanoveného zástupce pro zasílání alkoholických nápojů, který příslušnou daň v České republice přizná a zaplatí. Pokud by tak zástupce neučinil, či žádný zástupce není stanoven, přechází povinnost na fyzickou osobu, která dané alkoholické nápoje nakoupila a z tohoto důvodu by se i tato nepodnikající fyzická osoba mohla stát plátcem spotřební daně. 

Autor: Lukáš Pflug

Autor: Lukáš Pflug