Náhrady za dovolenou lze zohlednit v odpočtu na VaV

Krajský soud v Hradci Králové vydal rozhodnutí ve prospěch poplatníka v oblasti oprávněnosti uplatnění osobních nákladů souvisejících s náhradou za dovolenou zaměstnanců v rámci odčitatelné položky výzkumu a vývoje. Správce daně doměřil poplatníkovi daň z příjmů právnických osob za to, že uplatnil v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj náklady na dovolenou zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci projektů této činnosti. Krajský soud však tento závěr zamítl. Potvrdil tím, že náklady související s náhradou za dovolenou zaměstnanců, kteří se podílejí na projektech výzkumu a vývoje, je nutné vynakládat v přímé souvislosti s řešením těchto projektů.

Soud dále konstatoval, že ze znění platné úpravy zákona o daních z příjmů přímo nevyplývá, že by měl být náklad na dovolenou zaměstnanců podílejících se na projektech výzkumu a vývoje vyloučen z odpočtu. Soud tedy argumentoval i tím, že pokud by chtěli zákonodárci tento náklad z odpočtu vyloučit, měli tak jasně určit v zákoně. Spor však nyní bude ještě projednávat Nejvyšší správní soud.

Autor: Fučík & partneři