Náhradní plnění staro - nové

Publikováno:
14. listopad 2017
Obor:

Je tady další z řady elektronických evidencí, které se staly oblíbeným nástrojem státní správy. Nové povinnosti se dotýkají všech zaměstnavatelů, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Už si zvykli, že musí platit tzv. invalidní daň (oficiálně „příspěvek ke státní politice zaměstnávání osob se zdravotním postižením“). Oblíbeným způsobem, jak tuto povinnost splnit, se stalo tzv. náhradní plnění. Místo přímého odvodu do státního rozpočtu řada podniků raději odebírá zboží nebo služby od těch, kteří se na zaměstnávání zdravotně postižených osob specializují.

Letošní novelou zákona se zavádějí nové povinnosti,  a to jak pro dodavatele, tak pro odběratele. Plnění, které nebude řádně vloženo v elektronické evidenci, nemůže být započítáno jako náhradní. Dodavatelé musí doplnit všechna taková plnění do elektronické evidence zpětně od začátku roku 2017.

Odběratelům díky centrální evidenci náhradních plnění v budoucnu odpadne pracné sestavování přílohy hlášení s výčtem všech přijatých plnění. To ale neplatí pro “Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání OZP” za rok 2017, které proběhne ještě podle předchozího znění zákona.

Pokud máte pochybnosti nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Autor: Martina Hofmanová